Outline map of Wales and link to home page
Canolfan Gwybodaeth Meddyginiaethau Cymru
Welsh Medicines Information Centre

Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc Y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XW
University Hospital of Wales, Heath Park, Cardiff, CF14 4XW

 28 10 2016

Welcome to the website of the
Welsh Medicines Information Centre (WMIC) Cardiff

Please select which area of the site you wish to visit:-

Healthcare Professionals

General Public

Porphyria Information and Medicines Safe List

Dewiswch pa ran o'r safle fyddech chi'n dymuno ymweld â hi:-

Gweithwyr proffesiynol gofal iechyd

Y cyhoedd

Gwybodaeth Porphyria a Rhestr Meddyginiaethau Diogel

 
 

REPORT AN ADVERSE DRUG REACTION

YellowCard Reporting

 

Date this page was last modified: April 28 2016.