Outline map of Wales and link to home page
Canolfan Gwybodaeth Meddyginiaethau Cymru
Welsh Medicines Information Centre

Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc Y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XW
University Hospital of Wales, Heath Park, Cardiff, CF14 4XW

 29 9 2016

Welcome to the website of the
Welsh Medicines Information Centre (WMIC) Cardiff

Please select which area of the site you wish to visit:-

Healthcare Professionals

General Public

Porphyria Information and Medicines Safe List

Dewiswch pa ran o'r safle fyddech chi'n dymuno ymweld â hi:-

Gweithwyr proffesiynol gofal iechyd

Y cyhoedd

Gwybodaeth Porphyria a Rhestr Meddyginiaethau Diogel

 
 

REPORT AN ADVERSE DRUG REACTION

YellowCard Reporting

 

Date this page was last modified: April 28 2016.