Home

Your source of evidence-based information, facilitating best practice in medicines management.  


Llinell gymorth meddyginiaethau Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich meddyginiaethau, mae ein gweithwyr fferyllol professiynol yma i’ch helpu.

Cardiff and Vale University Health Board Medicines Helpline
If you have any questions about your medicines our pharmacy professional are here to help.

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9yb – 5.30ypMonday to Friday: 9am – 5.30pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9yb – 12.45ypSaturday & Sunday: 9am – 12.45pm

Rhif ffôn / Telephone: 029 2184 2251



We provide information to primary and secondary care healthcare professionals who work within the Cardiff and Vale Health Board.

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9yb – 5.30ypMonday to Friday: 9am – 5.30pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9yb – 12.45ypSaturday & Sunday: 9am – 12.45pm

Telephone: 029 2184 2251

Translate to Welsh »