Home

Your source of evidence-based information, facilitating best practice in medicines management.  

 

Llinell gymorth meddyginiaethau Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich meddyginiaethau, mae ein gweithwyr fferyllol professiynol yma i’ch helpu.

Cardiff and Vale University Health Board Medicines Helpline
If you have any questions about your medicines our pharmacy professional are here to help.

 

 

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9yb – 5.00yp  /  Monday to Friday: 9am – 5.00pm

Dydd Sadwrn: 9yb – 12.45yp  /  Saturday: 9am – 12.45pm

Ar gau dydd Sul  /  Closed Sunday

 

Rhif ffôn / Telephone: 029 2184 2251


 

 

We provide information to primary and secondary care healthcare professionals who work within the Cardiff and Vale Health Board.

 

 

 

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9yb – 5.00yp  /  Monday to Friday: 9am – 5.00pm

Dydd Sadwrn: 9yb – 12.45yp  /  Saturday: 9am – 12.45pm

Ar gau dydd Sul  /  Closed Sunday

 

Rhif ffôn / Telephone: 029 2184 2251

E-bost / email: welshmedicines.information@wales.nhs.uk

Cymraeg