Medicines Helpline

Llinell gymorth meddyginiaethau Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich meddyginiaethau, mae ein gweithwyr fferyllol professiynol yma i’ch helpu.

Cardiff and Vale University Health Board Medicines Helpline
If you have any questions about your medicines our pharmacy professional are here to help.


Dydd Llun i ddydd Gwener: 9yb – 5.00yp / Monday to Friday: 9am – 5.00pm

Dydd Sadwrn: 9yb – 12.45yp / Saturday: 9am – 12.45pm

Ar gau dydd Sul  /  Closed Sunday

Rhif ffôn / Telephone: 029 2184 2251

E-bost / Email: welshmedicines.information@wales.nhs.uk


Change history

31 Dec 22

Opening times updated.

31 Dec 21

Opening times updated.

Cymraeg